Nejnovější články k tématu Agresivita

  • Asertivita není agresivita

    Asertivita není agresivita

    Asertivita je způsob komunikace a celkového jednání, při kterém člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje při tom tak, aby nepřekračoval práva vlastní, ani druhých lidí. Asertivita vychází z úcty k sobě samému i z úcty k druhým lidem. Jde o důležitou komunikační dovednost, která nám může být v mnoha situacích ku prospěchu. Celý článek

    Agresivita, Rozvoj osobnosti

  • Tourettův syndrom

    Tourettův syndrom

    Tourettův syndrom je dědičná neuropsychologická porucha, která se projevuje nekontrolovatelnými zvukovými či motorickými tiky. Tímto syndromem trpí jeden člověk z 1000, muži čtyřikrát častěji než ženy. Po narození vypadá dítě zdravé, postižení se projeví kolem šestého roku. Celý článek

    Stres, Onemocnění mozku a nervů, Poruchy chování a učení, Hyperaktivita, Deprese, Agresivita

  • Násilí na seniorech

    Násilí na seniorech

    Zanedbávání a týrání seniorů se vyskytuje převážně jako jeden z projevů domácího násilí uvnitř rodin. Užívají se zde i termíny „elder abuse“ či „elder abuse and neglect“. Ačkoliv násilí páchané na dětech je i dnes diskutovanějším tématem než špatné zacházení se seniory, i tato problematika není nikterak raritní a zaslouží si v očích veřejnosti své místo. Celý článek

    Domácí násilí, Vztahy v rodině

  • Posttraumatická stresová porucha

    Posttraumatická stresová porucha

    Již samotný název o této nemoci mnohé prozrazuje. Jedná se o poruchu, jež se vyskytuje u lidí, kteří prožili nějaký vážný traumatický zážitek. Nejde však o nevyhnutelný důsledek vážného stresoru. Zda se objeví či nikoliv, závisí na genetické dispozici, osobnosti jedince a na mnoha dalších faktorech. Celý článek

    Rozvoj osobnosti, Agresivita, Trauma, Stres

  • Můj muž je alkoholik…Co s tím?

    Můj muž je alkoholik…Co s tím?

    Pití mužů je u nás na veřejnosti tolerováno mnohem více než pití žen. Pro muže je to jakási „společenská povinnost“, nad kterou se jen málokdo pozastaví. Avšak rodina alkoholika má výrazný problém, který si žádá řešení. Celý článek

    Alkohol, Agresivita

  • Zneužíval mě matčin přítel

    Zneužíval mě matčin přítel

    Naši se rozvedli, když mi bylo 12 let. Táta si našel kolegyni z práce a po dvou měsících chození se k ní odstěhoval. Byla o 10 let mladší než on a byla opravdu krásná. Mamka, která letěla z práce na nákup a domů vařit večeři, neměla na sebe tolik času, ale myslím si, že na svůj věk byla stále hezká. Dva roky po rozvodu si našla nového přítele Jirku. Celý článek

    Agresivita, Vztahy v rodině

  • Mnohočetná porucha osobnosti

    Mnohočetná porucha osobnosti

    Tato porucha se řadí mezi tzv. disociativní poruchy osobnosti a bývá též označována jako disociativní porucha identity. Pro zdravého jedince sice může mít jistý nádech tajemna a je lákavé o ní např. číst knížky či různá vyprávění, avšak pro nemocné jedince se jedná o problém, který každodenně poznamenává jejich život. Celý článek

    Rozvoj osobnosti, Agresivita, Spánek a sny, Schizofrenie, Terapie, Duševní poruchy

  • Obtížné řešení domácího násilí

    Obtížné řešení domácího násilí

    Domácí násilí bývá skryto očím veřejnosti, a i to je důvodem, proč jen jejich část se dostane na povrch a je opravdu řešena tak, jak má. Mezi základní znaky patří opakovanost děje a jeho dlouhodobost. Dochází ke stupňování od počátečních urážek až k fyzickým útokům a je zde patrné jasné rozdělení rolí na agresora a oběť. Celý článek

    Domácí násilí, Partnerské vztahy, Vztahy v rodině

  • Co s agresivitou u dětí?

    Co s agresivitou u dětí?

    Nelze jen tak přehlédnout, že dnes dochází ke stupňování agresivity dětí. Je to zřejmé z jejich chování. Mohli by to potvrdit mnozí rodiče, učitelé nebo cizí lidé na ulici. Stačí se jen podívat na zprávy týkající se prohřešků žáků či studentů, které neustále nabírají na intenzitě. Ač některé druhy agresivity lze považovat za žádoucí - např. v případech, kdy dítě brání sebe či druhého před neoprávněným jednáním třetím osoby, jindy je třeba dětem jasně stanovit hranice, za něž není v tomto ohledu povoleno zajít. Celý článek

    Agresivita, Žárlivost, Péče o dítě, Vztahy v rodině

  • Hipoterapie

    Hipoterapie

    Mnoho z nás vnímá koně jako nádherná zvířata a občasné milé společníky, ale ne každý již o nich přemýšlel jako o léčebném prostředku. Slovem hipoterapie se označuje právě druh léčby, při níž se využívá léčebné působení koně. Celkový efekt této metody není jen v oblasti fyzické, ale rovněž sociální a duševní. Můžeme tedy hovořit o tzv. bio-psycho-sociálním rozměru. Podstatný je také vzájemný kontakt se zvířetem. Celý článek

    Roztroušená skleróza, Agresivita, Terapie, Poruchy chování a učení, Skolióza, Život se zvířaty

Celkem záznamů: 20
|< 12 >> >|

Adresář

Diskutujte na téma Agresivita

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku