Týrání dětí - syndrom CAN

K dnešnímu Mezinárodnímu dni rodiny přinášíme článek o málo známém, bohužel nikoli ojedinělém syndromu CAN. Syndrom CAN je syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

Syndrom CAN znamená špatné zacházení s dítětem, a to zejména aktivní ubližování a  neposkytování dostatečné péče. Hlavní formy syndromu CAN jsou tělesné a psychické týrání, sexuální zneužívání a zanedbávání dítěte.

Týrání

Tělesné týrání

Tělesné týrání má formy aktivní a pasivní. Pasivní forma znamená nedostatečné uspokojení nejdůležitějších potřeb dítěte. Toto jsou aktivní formy fyzického týrání:

 • nepřiměřené bití rukou
 • bití různými nástroji
 • kopání
 • údery pěstmi
 • způsobení bodných, řezných a sečných ran
 • vytrhávání vlasů
 • způsobování popálenin
 • svazování dítěte
 • škrcení a dušení
 • silné třesení
 • otravy jedy a chemikáliemi

Psychické týrání

Další formou je týrání psychické, které zahrnuje slovní útoky na sebevědomí dítěte, ponižování, zavrhování, vystavování závažným domácím konfliktům, podrývání sebedůvěry a sebevědomí opakovaným urážením a podceňováním, kladení nerealistických nároků na dítě, ale i nedostatečný zájem o dítě z důvodu vysoké zaměstnanosti rodičů. Přestože se psychické týrání mnohem hůře prokazuje, představuje nejčastější formu syndromu CAN.

Dopady psychického týrání se liší podle jeho intenzity a doby trvání. Postižené děti mají často problémy s navazováním dalších vztahů, se sebedůvěrou a prosazením. Často se u nich objevují pocity úzkosti, četné psychosomatické obtíže a nápadně častý výskyt poruch chování, jako jsou útěky z domova nebo záškoláctví.

Sexuální zneužívání

Sexuální zneužívání zahrnuje jakékoliv pohlavní dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoliv, kdo dítě zneužívá. Zneužívající osobou může být rodič, příbuzný, přítel, ale také odborný nebo dobrovolný pracovník či cizí osoba.  Mezi sexuální zneužívání patří osahávání, líbání a laskání intimních míst a genitálií, požadavek manipulace s pohlavními orgány, orální či anální sex, sexuální styk, znásilnění.

Další formou sexuálního zneužívání je také nucení dítěte ke sledování pornofilmů, porno časopisů, soulože a jakákoliv dětská pornografie a prostituce.

Sexuální zneužívání je pro dítě obrovskou tělesnou, duševní a sociální zátěží, která může vést až k poškození dítěte. Důsledky této zátěže jsou tím závažnější, čím mladší je zneužívané dítě, čím delší je doba zneužívání, čím jsou aktuální reakce nápadnější, čím je dítě na násilníkovi závislejší a čím menší oporu a pochopení najde u ostatních členů rodiny. Traumatizující zážitek v podobě zneužívání vyvolává v oběti odpor, strach, úzkost, ale i zlost.

Zanedbávání

Zanedbávání představuje nedostatečnou péči, která se projevuje duševní nebo tělesnou újmou na vývoji dítěte, případně jeho ohrožením. Mezi tělesné zanedbávání patří nedostatečná výživa, nezajištění dostatečné hygieny, ošacení, přístřeší a lékařské péče. To představuje také zanedbávání preventivních prohlídek.

Citové zanedbávání dítěte souvisí s nedostatkem lásky, náklonnosti a neuspokojováním citových potřeb dítěte. O zanedbávání dítěte se dále jedná v případě, že není zajištěn dostatečný adekvátní dozor nad dítětem a neodůvodněná opakovaná absence do školy.

Systémové týrání

V poslední době se věnuje pozornost zvláštním formám CAN. Jednou z nich je pro mnohé nepochopitelný a těžko odhalitelný Muenchhansenův syndrom by proxy. Jde o případy, kdy si rodič u dětí vymýšlí a někdy dokonce se sám podílí na vzniku nejrůznějších příznaků a onemocnění. Záměrně poškozuje vzorky krve, moči a jiných materiálů za účelem patologického nálezu. Nebo přímo poškozuje dítě pro věrnější simulaci onemocnění.

Rizikové faktory

Je téměř nemožné určit jasné příčiny problému tak širokého rozsahu, jakým je syndrom CAN. Problematika špatného zacházení s dětmi se táhne celou historií lidstva. Jisté ale je, že se některé typy dětí stávají oběťmi častěji než jiné a podobně někteří dospělí mají k týrání svých potomků blíže než jiní. Jedná se o tzv. rizikové faktory.

Rizikové faktory týrání ze strany rodičů

 • psychické onemocnění
 • agresivní rysy
 • alkoholismus a toxikomanie
 • mladý věk a nezralost rodičů
 • neobvyklý životní styl
 • dlouhodobá stresová situace, např. bída, nezaměstnanost
 • časté a závažné konflikty

Rizikové faktory týrání ze strany dětí

Neobvyklé projevy dítěte, jeho zvláštnost. Dětem lze těžko porozumět nebo jsou velmi nezvladatelné a jejich rodiče jsou často unavení a vyčerpaní. Mohou například trpět lehkými mozkovými dysfunkcemi, tedy být neklidné a impulzivní.  Dále pak děti, které jsou mentálně retardované nebo trpící  somatickým onemocněním, případně nosí domů špatné známky, jsou nešikovné, sociálně neobratné, často ničí věci nebo se projevují agresivně.

Pokud se dítě s výše zmíněným rizikovým faktorem narodí rizikovému rodiči, je zde možnost, že situaci nezvládne a bude ji řešit těmi nejhoršími způsoby - násilím na dítěti nebo jeho zanedbáváním.

Co dělat

Pokud máte podezření, že někde ve vašem okolí dochází k týrání nebo zneužívání dítěte, nezůstávejte lhostejní a nevšímaví. Máte možnost obrátit se na Policii České republiky anebo orgány sociálně právní ochrany, a to i anonymně.

Pokud máte pocit, že vás dítě natolik vyčerpává, že se už nedokážete plně ovládat a hrozí, že se uchýlíte k nepřiměřenému trestu, je dobré obrátit se na odborníka. Požádat o odbornou pomoc je nutné také, pokud vám dítě tzv.  přerostlo přes hlavu a sami  už nevíte, co si počít. Šťastné dětství, na které děti budou vzpomínat jen v tom dobrém, za to určitě stojí.

Týrání dětí - syndrom CAN patří do témat
 • pomahat dětem lucïe 29.03.2017 17:52:15

  někteří děti nemaj krásnej život jako ostatní ukážuvám projevi
  sexalní týrani
  biti rukou
  sahní na intivny partye
  mlácení pěsti
  dušení
  nenavist
  ponižévaní
  nezajem
  nadavky[I][/img: I]

 • prosla sem CAN andrea 27.04.2012 18:54:54

  trvalo mi to 32let nez sem se z nej dostala je to mazec na psichyku hlavne navrat do zivota a ted zjistuju ze zacinam byt apaticka .tak jak vsichni na me kaslali tolik let ja kaslu na ne.


Adresář

Diskutujte na téma Agresivita

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku